Komplexní služby

Svým klientům zajišťujeme komplexní servis, který zahrnuje:

1. Technická správa: služby související s provozem, údržbou a opravami bytů

 • komunikace se spoluvlastníky, nájemníky a dodavateli služeb
 • zajištění běžné údržby objektu a sledování kvality prací
 • zajištění a kontrola úklidu
 • pravidelná kontrola stavu nemovitosti
 • zajištění povinných revizí v řádných termínech
 • zajištění havarijní služby
 • provozování kotelny a výměníkové stanice
 • pojištění včetně
 • zajištění odpočtu měřidel

2. Ekonomická správa: administrativně správní činnosti

 • vedení účetnictví, daňové evidence, zpracování uzávěrek
 • evidence nájemníků a rozpis nájemného
 • vedení účetnictví pro společenství vlastníků a zpracování daňových přiznání
 • vedení účtů, provádění plateb a komunikace s bankou dle dispozic společenství vlastníků
 • kontrola faktur za dodávky energií a služeb
 • kontrola plateb, upomínání neplatičů, vymáhání pohledávek, spolupráce s právníkem

Rozsah služeb lze doplnit dle potřeb klienta

Rádi Vás přivítáme v naší kanceláři nebo přijedeme za Vámi.

Logo